U bent hier

Open Atelier: Wat is actieve openbaarheid?

Atelier Actieve Openbaarheid en WABO-dossiers
30 september 2014
Locatie: Rotterdam toren Europoint III aan het Marconiplein (14e verdieping)
Organisatie: Platform voor Archiefonderwijs en -onderzoek

Deze bijeenkomst is gericht op een verkenning van het begrip 'actieve openbaarheid'.  Wat verstaat het kabinet eronder en hoe wordt het (in de praktijk) ingevuld? Is actieve openbaarheid haalbaar, welke scenario's zijn mogelijk? Waar wordt het al goed benaderd of is het gelukt?

Twee sprekers praten ons bij over de achtergrond en actuele ontwikkelingen. Imke Arts-Vrijling (senior beleidsmedewerker bij BZK-B&I) gaat in op de historie en stand van zaken van de kabinetsvisie Open Overheid, specifiek op actieve openbaarheid. Marieke Schenk (projectleider Expertisepunt Open Overheid) gaat in op de vraag hoe overheidsorganisaties dit principe van actieve openbaarheid in de praktijk proberen te brengen en welke vragen daarbij spelen.

Het tweede deel van de middag besteedt het atelierteam aan het lopende onderzoek: wat is er tot nu toe onderzocht, wat wordt het vervolg, wat zijn de dwarsverbanden met de andere onderzoeken en wat betekenen de deelresultaten voor de centrale vraag? U bent ook van harte welkom bij dit onderdeel van het programma.

Aanmelden
Aanmelden kan door een mail te sturen o.v.v. 'Open Atelier 30/9' aan Erika Hokke, erika@stroomin.nl
PROGRAMMA

12:45-13:00    Inloop, koffie

13:00-15:00    Wat is actieve openbaarheid?

"Om spraakverwarring te voorkomen"; Opening en inleiding - door Erika Hokke

"Een eerste idee over Actieve Openbaarheid"; Een eerste operationalisering  van het begrip Actieve Openbaarheid en de verschillende varianten daarvan met het oog op de behoeftepeiling door Harco Gorter, Herman Oost en Kirsten van den Eijnden

"Open Overheid en actieve openbaarheid"; Historie, plannen, visies en definities door Imke Arts-Vrijling

"Actieve openbaarheid in de praktijk"; Wat doen overheidsorganisaties hieraan? door Marieke Schenk

15:00-15:15    Koffie en thee

15:15-17:00    Denken en doen: de voortgang van het onderzoek in het atelier Actieve Openbaarheid

"Wat hebben we gedaan en waar staan we nu?"; Per atelierthema (behoefte, juridisch, by design) geven de atelierteams een korte toelichting op de aanpak van het onderzoek en de hypothese van de uitkomst.