U bent hier

Slotbijeenkomst Atelier Actieve Openbaarheid

29 januari 2015
Nationaal Archief, Den Haag
Archief Ateliers, Nationaal Archief en Expertisepunt Open Overheid
Op 29 januari organiseert het Atelier Actieve Openbaarheid samen met het Nationaal Archief en het Expertisepunt Open Overheid een bijeenkomst over Actieve Openbaarheid. Tijdens de bijeenkomst presenteren de Atelieronderzoekers hun resultaten. 

Een open overheid maakt actief openbaar. Maar hoe? Kunnen we daar actief kennis en ervaringen over delen? Dat is de vraag die op 29 januari centraal staat tijdens het symposium Actieve Openbaarheid: een Open Aanpak.

In de ochtend delen Marens Engelhard (Algemeen Rijksarchivaris), Bas Eenhoorn (Nationaal Commissaris Digitale Overheid) en Albert Meijer (hoogleraar Publieke Innovatie) hun visie en ervaringen rondom actieve openbaarheid met u. Aansluitend presenteren de onderzoekers van het atelier Actieve Openbaarheid van WABO-dossiers de resultaten van het onderzoek dat zij de afgelopen maanden hebben uitgevoerd. Drie thema’s staan centraal: juridische aspecten van actieve openbaarheid, de behoefte aan actieve openbaarheid bij diverse stakeholders en de vraag of actieve openbaarheid by design te realiseren valt.

In de middag staan verdiepende sessies op het programma. Deze verdiepende sessies gaan in op verschillende initiatieven en vraagstukken op het gebied van Actieve Openbaarheid. Ter afsluiting kijken we in een debat vooruit: wat hebben we geleerd en kunnen we toepassen? Wat moeten we nog uitzoeken en organiseren? Hoe kunnen we verder?

Voorlopig programma

9:15 – 9:45 ontvangst, registratie, koffie

9:45 – 11:15 Actieve openbaarheid: een Open Aanpak

  • Openbaarheid en Archieven – Marens Engelhard, Algemeen Rijksarchivaris

  • Openbaarheid en Digitale Overheid – Bas Eenhoorn, Nat. Commissaris Digitale Overheid

  • Transparantie en Publieke Innovatie – Albert Meijer, hoogleraar Publieke Innovatie

11:15-11:30 koffie/theepauze

11:30-12:30 Vernissage! Het atelier Actieve Openbaarheid presenteert haar resultaten.

  • De onderzoekers van het atelier Actieve Openbaarheid van WABO-dossiers presenteren de resultaten van hun onderzoek.

12:30 – 13:00 lunch in foyer

13:00 – 15:00 Open over Open: verdiepende sessies over Actieve Openbaarheid

  • Twee rondes met parallelsessies. Meer informatie volgt begin januari.

15:00 – 15:15 theepauze

15:15 – 16:00 Van aanpakken en doorpakken. Of Actieve Openbaarheid, de vaart er in?

  • Een debat

16:00 borrel en napraten.

Locatie en tijd

donderdag 29 januari 2014, 9:30 - 16:00 uur
Nationaal Archief, Prins Willem Alexanderhof 20, Den Haag
Aanmelden kan door een mail te sturen naar Erika Hokke, erika@stroomin.nl
 
Het atelier Actieve Openbaarheid is een initiatief van het Platform Archiefonderwijs- en Onderzoek en het stadsarchief Rotterdam. In het atelier werken studenten en docenten van de drie Amsterdamse archiefopleidingen samen met professionals van het stadsarchief Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, het Noord-Hollands Archief en het waterschap Brabantse Delta aan het vraagstuk van Actieve Openbaarheid. De twaalf atelieronderzoekers houden zich bezig met de vraag “Wat houdt het bestuurlijk begrip actieve openbaarheid precies in als het gaat om WABO-dossiers, en is deze actieve openbaarheid en toegankelijkheid te realiseren?” Deze centrale vraag is uitgewerkt in drie thema’s :
  • wat is de behoefte aan actieve openbaarheid van overheidsinformatie (bij burger, bestuur, ambtenaar, bedrijf, journalist, etc.);

  • wat zijn de juridische kaders waarbinnen actieve openbaarheid opereert (toegespitst op intellectueel eigendom en privacy)

  • in hoeverre is het mogelijk actieve openbaarheid ‘by design’ in te bouwen in de systemen van de overheid.