U bent hier

Slotsymposium Atelier Documenteren van de samenleving

21 januari 2015
Locatie: Universiteit Leiden
Organisatie: Archief Ateliers

Het Atelier Documenteren van de Samenleving (DS) presenteert de resultaten van vijf maanden onderzoek naar eigentijdse particuliere (digitale) archieven, inclusief sociale media. Wat willen en kunnen archivarissen hiermee? Hoe worden die verzamelingen geïdentificeerd, gewaardeerd en eventueel geacquireerd? Studenten en docenten leggen hun bevindingen en nieuwe inzichten voor. Samen met een panel en het publiek wordt verkend welke onderzoeksvragen naar de rol van de archivaris in een zichzelf documenterende samenleving nog beantwoord moeten worden.
Het atelier DS en ook het slotsymposium staan in het teken van dwarsverbanden tussen participatieve projecten bij Archief Eemland, Imagine IC, Stadsarchief Amsterdam en Streekarchief Midden-Holland. Onderzoek in de praktijk is verbonden met theoretische concepten en vergeleken met participatief verzamelen in de brede erfgoedwereld van musea, immaterieel en digitaal erfgoed. Deze dwarsverbanden worden op 21 januari gezamenlijk aangescherpt onder begeleiding van Theo Thomassen (hoogleraar archivistiek Universiteit van Amsterdam).

Programma:

1. Videostatement van Laura Millar, vrij gevestigd archivaris in Canada en gastdocente van Atelier DS

2. Presentatie van praktijkonderzoek bij vier archiefinstellingen

- Yente Christiaanse (Reinwardt Academie)

- Mariam Heijne (Reinwardt Academie)

- Marieke Houtekamer (Universiteit Leiden)

- Lauren Romijn (Reinwardt Academie)

3. Reactie door het publiek, voorafgegaan door reacties van een panel met:

- Hester Dibbits (lector erfgoedtheorie Reinwardt Academie),

- Charles Jeurgens (hoogleraar archivistiek Universiteit Leiden),

- Alfred Marks (archivaris Het Nieuwe Instituut)

- Inge Schoups (stadsarchivaris van Antwerpen)

4. Keuze uit workshops:

I De archivaris tussen risicomanagement en sociaal engagement

Susanne Neugebauer (docent/onderzoeker archivistiek Hogeschool en Universiteit van Amsterdam)

II Representativiteit bij acquisitie

Maaike Lulofs (docent/onderzoeker archivistiek, Hogeschool en Universiteit van Amsterdam)

III Documenteren van samenleving: wisselwerking theorie en praktijk

Theo Thomassen (hoogleraar archivistiek Universiteit van Amsterdam)

5. Plenaire terugkoppeling workshopdiscussies

6. Panelgesprek over mogelijk vervolgonderzoek van Atelier DS

Info

Slotsymposium 'Atelier DS trekt dwarsverbanden', 21 januari 2014, 12.30 – 17.00 uur (incl. lunch), Universiteit Leiden, Lipsiusgebouw zaal 005, Cleveringaplaats 1, Leiden.

Deelname is gratis, aanmelden kan door een mail te sturen naar lvanderl@upcmail.nl met opgave van de workshop van 1e en 2e keuze.

Zie ook de website van Archief Ateliers voor meer informatie over de workshops.