U bent hier

Archief 2020

Archief 2020 heeft van 2013 tot en met 2016 de archiefsector en alle lagen van openbaar bestuur in Nederland gestimuleerd om samen te werken aan de duurzame toegankelijkheid  digitale overheidsinformatie en een moderne, toekomstvaste archieffunctie. Het innovatieprogramma ondersteunde decentrale samenwerkingsprojecten, zorgde voor landelijke projecten die bijdroegen aan standaardisering, versterkte het kennisnetwerk en ondersteunde de sector met bijeenkomsten en (web) communicatie. Archief 2020 werd gefinancierd door het Ministerie van OCW en het programmabureau was bij het Nationaal Archief gehuisvest.

Doelstellingen

Het programma liep van medio 2013 tot en met 2016. Centraal stonden vijf programmadoelen:

  • Digitale duurzaamheid. De overheid borgt op een duurzame manier de toegankelijkheid van overheidsinformatie.
  • Openbaarheid. De overheid maakt overheidsinformatie beter inzichtelijk en beschikbaar voor iedereen.
  • Toegankelijkheid. De samenleving haalt maximaal maatschappelijk rendement uit gezamenlijke archieven.
  • Documenteren van de samenleving. Naast de primaire archieftaak zorgt de archiefsector gezamenlijk voor veiligstelling van belangrijke particuliere archieven.
  • Kwaliteitszorg en bestelversterking. Samen vormen we een kennisnetwerk van toekomstvaste archiefinstellingen.

Meer informatie is te lezen in het Programmaplan 2013-2016 en de jaarlijkse uitvoeringsplannen 20132014, 2015 en 2016. Decentrale projecten werden gefinancierd op basis van publiek-publieke samenwerkingsovereenkomsten

Betrokken partijen

Programma Archief 2020 bouwt voort op de Archiefvisie (2011) en de innovatieagenda bij het Archiefconvenant 2012-2016. Dat convenant is eind 2012 getekend door:

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap namens de landelijke overheid
  • Interprovinciaal Overleg namens alle provincies
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten namens alle gemeenten
  • Unie van Waterschappen als vertegenwoordiger van alle waterschappen.

Op de pagina Partners staat een uitgebreidere beschrijving van de deelnemers. 

Archief 2020 had raakvlakken met onder meer: Digitale Taken Rijksarchieven (DTR), DWR Archief, Netwerk Digitaal Erfgoed, Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid en Archives Portal Europe network of excellence (APEx). Ieder programma had zijn eigen rol in het online vindbaar, (her)bruikbaar en/of houdbaar maken van (overheids)archieven.

 

 

Van links naar rechts en van achter naar voren: Dirk Emans (communicatieadviseur), Sandra Linssen (communicatieadviseur), Robbert Jan Hageman (projectcoördinator), Jorrit Sterk (programmasecretaris), Violet Meerdink (programmasecretaris), Tine van Nierop (projectleider Open Toegang), Anouk Baving (programmamanager), André Plat (projectcoördinator), Jeroen Jansen (adviseur online communicatie), Simone Driessen (tekstschrijver/redacteur), Jeanine de Gier (projectleider oogst pilots), Letitia Fazalalikhan (programmaondersteuner). foto: Anne Reitsma fotografie