U bent hier

Belang en beleid

Voor wie is duurzaam toegankelijke digitale informatie van belang? Hoe zorg je voor betrokkenheid, begrip, draagvlak en bewustwording? De maatschappelijke business case voor digitale duurzaamheid gaat niet om bewaren of opslag, maar is gericht op goed informatiebeheer als onderdeel van digitale dienstverlening voor ambtenaren en burgers. Of je nu nadenkt over een e-depot of over de betrouwbaarheid van je data, digitaal archiveren doe je niet omdat de archivaris dat vraagt. Centraal staat de eigenaar en gebruiker van de informatie. Het gaat om publieke verantwoording, participatie en ketensamenwerking. Anno 2016 kun je daar niet 20 jaar mee wachten. 

Betrokkenheid en begrip

Draagvlak

Bewustwording