U bent hier

Betrokkenheid en begrip

Tips & tricks

Maak duidelijke afspraken met leveranciers. Ga je als archiefvormer in gesprek met de leverancier van bijvoorbeeld...

Ga voordat je met je leverancier om tafel gaat goed na over wat je wilt. ICT-projecten kunnen erg complex zijn...

Zet leverancier(s), archiefvormer en archiefdienst (- of instelling) aan één tafel. Voer het gesprek gezamelijk...

Meer tips & tricks

Quotes

Uit gesprekken met gemeenten blijkt dat zij zich bij 'documenten' als agregatieniveau een betere voorstelling kunnen maken dan bij bijvoorbeeld het agregatieniveau 'archief'."

- Boy Gerrits, RHC Limburg

Bij het inrichten van de toegang is het van belang om na te gaan hoe de burger informatie zoekt. Waar de archiefinstelling bijvoorbeeld geneigd is om op documentniveau te zoeken, zoekt een burger of ondernemer meer op zaakniveau."

- Ellie Schetters, Provincie Gelderland