U bent hier

Handreiking Strategisch Informatie Overleg (SIO)

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden. 

In deze handreiking zijn verschillende varianten uitgewerkt voor een SIO voor de decentrale overheden, met aandacht voor meerdere niveaus (lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk). De vormen die in deze handreiking zijn uitgewerkt, zijn bedoeld als vertrekpunt voor de inrichting van een SIO dat aansluit bij de eigen situatie en dat het belang van de eigen informatiehuishouding op strategisch, tactisch en operationeel niveau het meest recht doet.

Feburari 2015