U bent hier

Verkenning raakvlakken GDI in relatie tot digitale archivering en duurzame toegankelijkheid

ICTU heeft in opdracht van de convenantspartners van het programma Archief 2020 de raakvlakken tussen de Generieke Digitale Infrastructuur en digitale archivering en duurzame toegankelijkheid in kaart gebracht. Dit rapport van 30 augustus 2016 past in een bredere ontwikkeling om te kijken naar het snijvlak van archief, informatiebeheer en ketensamenwerking. Het beschrijft de relatie tussen onderdelen van de GDI en archiveren en ontsluiten van informatie. Daarnaast bevat het rapport een schets van de bestuurlijke context.

De verkenning is door de ministeries van OCW en BZK geagendeerd in de Regieraad Gegevens van 12 januari 2017. In die raad spreken verschillende overheden elkaar over het gegevenslandschap van de overheid. De stukken van de regieraad zijn te vinden op: https://digitaleoverheid.pleio.nl/file/group/30207952/all#47910912