U bent hier

E-depot

Een e-depot is meer dan opslag. Het inrichten van een e-depot vraagt om beleid, processen en procedures. In veel Archief 2020-pilots is de voorbereiding op een e-depotaansluiting een belangrijk onderwerp. Men heeft ervaren dat zowel organisatorische, inhoudelijke als technische maatregelen getroffen moeten worden. Ook zijn belangrijke stappen gezet met regionale samenwerking. Daarbij is geƫxperimenteerd met het dataverkeer en is gekeken naar kosten en baten. Diverse handreikingen over e-depots kunnen managers en professionals verder op weg helpen.

Algemeen

Overdracht en aansluiting

Kosten en baten

Certificering en standaardisatie

Overbrenging en uitplaatsing

Preserveringsbeleid