U bent hier

Algemeen

Tips en tricks

Houd bij de inrichting van het e-depot altijd rekening met de (functionele) wensen...

Let op: duurzaamheid vergt meer dan een e-depot. Duurzame toegankelijkheid begint namelijk...

Welk handelingsperspectief hebben bestuurders om te komen tot een e-depotvoorziening? Zorg... 

Meer tips & tricks

Quotes

“Een e-depot is een investering in mensen, kennis, hard- en software en procedures"

- Fred Schoonheim, Provincie Utrecht

Producten en instrumenten

Handreiking en bijbehorend Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot, bedoeld ter ondersteuning van overheidsorganisaties en archiefinstellingen bij de voorbereiding en aansluiting op een e-depot. 

Onderzoeksrapport functionaliteit e-depot Decentrale Overheden