U bent hier

Overdracht en aansluiting

Tips & tricks

Maak een overdrachtsprotocol. Ga hierbij na of je bijvoorbeeld vervroegd overbrengt of voor uitplaatsing gaat. Leg ...

Overdracht aan het e-Depot vereist dat er aan de voorkant goed over inrichting en metadata is nagedacht. Zo niet, dan ...

Wist je dat er op de markt en bij de overheid verschillende e-depot voorzieningen beschikbaar zijn? Dit betekent ...

Ingesten? Gewoon doen! Het advies om je het ingesten eigen te maken is gewoon doen! Door er actief en praktisch mee aan de slag te gaan ...

Meer tips & tricks

Producten en instrumenten

Handreiking voor overdracht van digitale informatie

Animatie e-depot

Generiek draaiboek Aansluiten e-Depot Nationaal Archief

E-depot monitor

Handreiking en Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot, bedoeld ter ondersteuning van overheidsorganisaties en archiefinstellingen bij de voorbereiding en aansluiting op een e-depot. 

Overzichtsplaat van het Zeeuws Archief die toont hoe het e-depot zich verhoudt tot de rest van het aansluit- en archiveringsproces