U bent hier

Kwaliteit van informatie

Hoe richt je je digitale informatiehuishouding in? Die vraag kun je alleen beantwoorden als je digitaal archiveren durft te zien als een proces dat al bij de vorming van informatie start. Niet de systemen staan centraal, maar de mensen; niet de tools zijn leidend, maar het stellen van de goede vragen. Wanneer je bijvoorbeeld aan de slag gaat met instrumenten voor waardering en selectie, metadatering of vervanging. Zo komen ook archivistiek en ICT meer bij elkaar. Met verschillende instrumenten kun je de duurzame toegankelijkheid van de informatie in je organisatie bevorderen. 

Informatiehuishouding

Kwaliteitszorg

Waardering en selectie

Vervanging