U bent hier

Waardering en selectie

Tips & tricks

Bepaal voor je organisatie welke informatie bewaard moet blijven en welke vernietigd wordt. Zorg er daarbij voor dat rekening wordt gehouden met de verschillende belangen die overheidsinformatie dient. Hiervoor kun je gebruik maken van de Handreiking voor waardering en selectie: Belangen in balans.

Gebruik de hotspotmonitor om aanvullende informatie voor blijvende bewaring aan te wijzen. Informatie die te maken heeft met een gebeurtenis of kwestie die tot maatschappelijke beroering heeft geleid en van invloed was op de activiteiten van de organisatie.

 

Quotes

Waardering en selectie raakt aan alle belangen die aan informatie kleven. Dit vraagt om een integrale benadering. Daarom is het belangrijk om de systeemanalyse, risicoanalyse en hotspotmonitor als waarderingsinstrumenten naast elkaar te gebruiken."

- Charles Jeurgens, Universiteit van Amsterdam

Producten

Handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd: Belangen in Balans. Hierin vind je ook de hotspotmonitor.

De Maatschappijbrede Trendanalyse 1976-2005

Animatie waardering en selectie

Externe links en kennispartners

Wil je meer weten over de Handreiking voor waardering en selectie of over waardering en selectie in het algemeen? Wil je meer weten over de hotspot monitor? Neem dan contact op met het Nationaal Archief.

Email: Contact@nationaalarchief.n

Telefoon: 070 331 5460 

http://www.nationaalarchief.nl/