U bent hier

Algemeen

Tips & tricks

Gebruik een metadatastandaard. Hiermee wordt het mogelijk om snel, volledig, eenduidig en zonder fouten de informatie uit te wisselen die nodig is voor de uitvoering van processen.

Leg metadata goed vast. Metadateren is onder andere belangrijk voor de terugvindbaarheid van informatie. Ook dienen ze de toegankelijkheid. Tot slot dragen metadata bij aan het duurzaam bewaren en beschikbaar stellen van informatie.

Meer tips & tricks

 

Quotes

"Het hanteren van een standaard voor metadateren helpt om samen te werken in ketens. Het maakt de dossiers beter toegankelijk. Niet alleen voor de eigen organisatie, maar ook in de dienstverlening naar inwoners, ondernemers en belanghebbenden." 

- Cees van Westrenen, KING/VNG