U bent hier

Ateliers: kick off en website

15 september 2014
De archiefateliers zijn begonnen! Op 1 september trapte het Platform Archiefonderwijs en -Onderzoek af met het atelier Actieve Openbaarheid van WABO-documenten en het atelier Documenteren van de Samenleving

Alle informatie over de ateliers is sinds kort te vinden op de website www.archiefateliers.nl.

Atelier Actieve Openbaarheid 

In het atelier Actieve Openbaarheid (AO) werken studenten en docenten samen met professionals van Stadsarchief Rotterdam, Noord-Hollands Archief, DCMR Milieudienst Rijnmond en Waterschap Brabantse Delta. De deelnemers buigen zich over het vraagstuk: “Wat houdt het bestuurlijke begrip actieve openbaarheid precies in als het gaat om WABO-dossiers, en is deze actieve openbaarheid en toegankelijkheid te realiseren?” Het onderzoek sluit aan bij de kabinetsvisie Open Overheid en de initiatiefwet Open Overheid van GroenLinks en D66.

Atelier Documenteren van de samenleving 

Het atelier Documenteren van de Samenleving (DS) behandelt vragen over waardering en acquisitie met professionals van Imagine IC, Stadsarchief Amsterdam, Streekarchief Midden-Holland en Archief Eemland. Het atelier zoomt in op de mogelijkheden en grenzen van trendanalyses, participatiemethoden bij het acquireren van particuliere archieven en op het belang van digitale en sociale media. Centraal staat de vraag naar de rol van de archivaris in een zichzelf documenterende samenleving. 

Meepraten? Graag!

De opbrengsten uit de ateliers krijgen een vervolg in de Open Ateliers, te beginnen op 25 september, met als controversieel thema ‘Het recht om vergeten te worden’. Professionals en geïnteresseerden uit de archiefwereld en verwante werkgebieden zijn van harte welkom om aan deze Open Ateliers deel te nemen. Aanmelden kan bij: Liane van der Linden: lvanderl@upcmail.nl (DS) en Erika Hokke: erika@stroomin.nl (AO). Nu al reageren op de thema's? Dat kan op www.archiefateliers.nl
 
De ateliers zijn een nieuwe vorm van onderzoek en onderwijs. Ze zijn een initiatief van het Platform Archiefonderwijs en -Onderzoek en worden ondersteund door Archief2020, Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise en de bij de ateliers betrokken partnerinstellingen.