U bent hier

Eind januari: Slotsymposia Archiefateliers

06 januari 2015

Op 21 januari 2015 presenteert het Atelier Documenteren van de Samenleving (DS) de resultaten van 5 maanden onderzoek naar eigentijdse particuliere (digitale) archieven, inclusief sociale media. En op 29 januari worden de resultaten gepresenteerd van het Atelier Actieve Openbaarheid tijdens het symposium Actieve Openbaarheid: een Open Aanpak. 

Atelier DS trekt dwarsverbanden 

Woendsdag 21 januari 2015, 12.30 – 17.00 uur, Universiteit Leiden

Documenteren van de samenleving, wat willen en kunnen archivarissen hiermee? Hoe worden die verzamelingen geïdentificeerd, gewaardeerd en eventueel geacquireerd? Studenten en docenten leggen op 21 januari hun bevindingen en nieuwe inzichten voor. Samen met een panel en het publiek wordt verkend welke onderzoeksvragen naar de rol van de archivaris in een zichzelf documenterende samenleving nog beantwoord moeten worden. De dag staat in het teken van dwarsverbanden tussen participatieve projecten bij Archief Eemland, Imagine IC, Stadsarchief Amsterdam en Streekarchief Midden-Holland. Onderzoek in de praktijk is verbonden met theoretische concepten en vergeleken met participatief verzamelen in de brede erfgoedwereld van musea, immaterieel en digitaal erfgoed. Deze dwarsverbanden worden op 21 januari gezamenlijk aangescherpt onder begeleiding van Theo Thomassen, hoogleraar archivistiek Universiteit van Amsterdam.

Actieve Openbaarheid: een Open Aanpak

Donderdag 29 januari 2015, (9.15) 9.45 – 16.00 uur, Nationaal Archief, Den Haag

Een open overheid maakt actief openbaar. Maar hoe? Kunnen we daar actief kennis en ervaringen over delen? Dat is de vraag die op 29 januari centraal staat. Marens Engelhard (Algemene Rijksarchivaris), Bas Eenhoorn (Nationaal Commissaris Digitale Overheid) en Albert Meijer (hoogleraar Publieke Innovatie) delen hun visie en ervaringen rondom actieve openbaarheid. Aansluitend presenteren de onderzoekers van het atelier Actieve Openbaarheid van WABO-dossiers de resultaten van het onderzoek dat zij de afgelopen maanden hebben uitgevoerd. In de middag staan verdiepende sessies op het programma. Deze gaan in op verschillende initiatieven en vraagstukken op het gebied van Actieve Openbaarheid. Ter afsluiting kijken we in een debat vooruit: wat hebben we geleerd en wat kunnen we toepassen? Wat moeten we nog uitzoeken en organiseren? Hoe kunnen we verder?

Aanmelden en programma

Voor meer informatie, aanmelden en de actuele dagprogramma’s, ga naar de website van de Archiefateliers