U bent hier

Geodata in een e-depot? Lastig, maar het kan

27 januari 2017

Geodata archiveren is buitengewoon complex. Omdat het gaat om enorme bestanden, in veel verschillende systemen. Maar ook omdat niet duidelijk is welke data gearchiveerd moeten worden, en welke niet. Eind 2016 verkenden zes partijen – met de Provincie Flevoland als trekker  – samen de mogelijkheden. In 2017 volgt een Proof of Concept (PoC), bruikbaar voor alle overheden.  

Aanleiding van dit onderzoek was de inrichting van ons e-depot, aldus  Marten Tilstra van de Provincie Flevoland. “Ook geo-data moeten daarin, en dat is best complex. Allereest vanwege de hoeveelheid: geodatata zit in enorme bestanden, in veel systemen. Daarnaast gaat het om de kwaliteit. Bronhouders zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van gegevens - voor de actualiteit dus. Maar hoe zit het met de kwaliteit van historische geodata die bijvoorbeeld onderzoekers willen? Kunnen geodata uit oude sofwarepakket straks nog wel geopend worden? En tot slot is de wet- en regelgeving lastig. Welke geodata zijn archiefplichtig en welke archiefwaardig? Bovendien staat in de nieuwe Omgevingswet objectgericht archiveren centraal, en dat heeft gevolgen voor het archiveren van geodata.” 

Aan de slag

“Met zes partijen verkenden we in drie bijeenkomsten het archiveren van geodata. Deelnemers waren onder meer het Waterschap Zuiderzeeland, de gemeente Almere en Geonovum, die onder meer standaarden voor geodata ontwikkelt. In de eerste bijeenkomst onderzochten we in hoeverre het metadatamodel voor geodata in de NEN-norm NEN- 19115 kon worden aangesloten bij het Toepassingsmodel Metadata Lokale Overheden (TMLO). De verrassende en positieve uitkomst was dat dit heel goed mogelijk is, op enkele aandachtspunten na. Deze punten zijn teruggekoppeld aan het Nationaal Archief en kunnen dienen als input voor de verdere doorontwikkeling van het TMLO. Het resultaat van deze eerste sessie was een concreet uitgewerkte mapping tussen beide metadatamodellen. ’n Ander resultaat is dat we nu meer gevoel hebben bij het archiveren van geodata. We weten nu bijvoorbeeld dat er goede, specialistische oplossingen in de markt zijn. Maar ook dat een pdf met daarin geïntegreerd de geodata op basis waarvan besluitvorming heeft plaatsgevonden, een juiste manier is om geodata te archiveren. We onderzoeken nu of het proces ruimtelijke plannen concreet kan worden vormgegeven in een vervolg op de Proof of Concept voor het e-depot. Het moet kunnen, dus we gaan aan de slag!”