U bent hier

Inspirerend symposium Atelier Actieve Openbaarheid

05 februari 2015

Op 29 januari was het druk op het symposium Actieve Openbaarheid – een open aanpak in het Nationaal Archief. Ruim 150 archivarissen, informatiemanagers, juristen, beleidsadviseurs en deskundigen op het gebied van participatie en open data bespraken hoe overheidsinformatie sneller openbaar en toegankelijk wordt voor burgers. De reacties waren ronduit positief: inspirerend, nuttig en leerzaam.

Het symposium, georganiseerd door het Atelier Actieve Openbaarheid, het Leer- en Expertisepunt Open Overheid en het Nationaal Archief, vormde de slotbijeenkomst van het atelier Actieve Openbaarheid. In dit atelier onderzochten studenten, docenten en professionals het afgelopen halfjaar het vraagstuk: Wat houdt het bestuurlijk begrip actieve openbaarheid precies in als het gaat om WABO-dossiers, en is deze actieve openbaarheid en toegankelijkheid te realiseren? 

De macht van (geen) informatie

Marens Engelhard, algemeen directeur van het Nationaal Archief en algemene rijksarchivaris, luidde het ochtendprogramma in met een presentatie over Openbaarheid en Archieven. “Informatie is macht, geen-informatie is nog meer macht. Juist dat maakt openbaarheid een belangrijk middel in een democratie”, aldus Engelhard. Bas Eenhoorn, nationaal commissaris digitale overheid, illustreerde dat de 'digitale revolutie' vraagt om samenwerking en een digitale infrastructuur waarin informatie gedeeld en gevonden kan worden. In de derde presentatie stond Albert Meijer, hoogleraar Publieke Innovatie, stil bij de innovatieopgave en waar dit archivarissen en beleidsmakers voor stelt.

Tijdens de vernissage bespraken studenten en onderzoekers de onderzoeksresultaten van het atelier Actieve Openbaarheid. In de middag vonden zes inspirerende workshops plaats over onder meer de mogelijkheden van open data, gevolgd door een paneldiscussie. 

Aan de slag!

Het symposium maakt duidelijk dat er veel belangstelling is voor de vraag hoe je de openbaarheid van overheidsinformatie bevordert. Professionals op vele terreinen kunnen daar een bijdrage aan leveren. De archivaris kan het gesprek hierover aanzwengelen door openbare informatie aan te bieden als open data waardoor informatie opnieuw te gebruiken is in innovatieve toepassingen. Het debat riep op om samen 'het verhaal' van actieve openbaarheid sterker voor het voetlicht te brengen binnen de overheden. Dat begint bij de creatie van informatie. Daar kun je geen 20 jaar mee wachten. En in het panel riep Anouk Baving, programmamanager Archief 2020, de pioniers en ervaringsdeskundigen op "een netwerk te vormen en ervaringen te delen om de ontwikkeling te versnellen"; Archief 2020 gaat de partners in het Aterlier helpen de bevindingen en instrumenten te verspreiden zodat meer organisaties er mee aan de slag kunnenActieve openbaarheid is vanzelfsprekend en tegelijk ingewikkeld, daar was een ieder het over eens. “Gelukkig zijn er al veel mensen mee bezig om actieve openbaarheid mogelijk te maken en dat is heel inspirerend”, aldus een deelneemster. 

Meer informatie

Op youtube is een film van het symposium te bekijken. Presentaties en verslagen van het symposium staan op de website Archiefateliers. De resultaten en publicaties vanuit het atelier Actieve Openbaarheid volgen in het voorjaar. Meedenken over actieve openbaarheid kan op de digitale samenwerkingsruimte https://informatie2020.pleio.nl.

Voor informatie over actieve openbaarheid, kijk ook op: