U bent hier

Programmaberaad kijkt vooruit naar 2015

27 oktober 2014
Op maandag 20 oktober organiseerde Archief 2020 een Programmaberaad. Dit is een brede vergadering waarin het programma aan vertegenwoordigers van archiefinstellingen en koepelorganisaties vraagt hoe en waar de uitvoeringspartners en het programma elkaar kunnen versterken. Deze keer stond de vergadering in het teken van het Uitvoeringsplan 2015

In dit plan beschrijft het programma de doelen, resultaten en via welke weg die bereikt moeten worden in 2015 om de mijlpalen van Archief 2020 te behalen:
  • Binnen de sector zijn gemeenschappelijke afspraken gemaakt over de digitale depotvoorzieningen
  • In de sector is een gemeenschappelijk gedragen beeld over gemeenschappelijke toegang tot archieven
  • Het Nationaal Archief is duidelijk zichtbaar als kenniscentrum in het kennisnetwerk

Bewustwording

Archief 2020 stuurt als programma primair op effecten waarbij concrete projectresultaten een middel zijn en niet per sé een doel. In de afgelopen 2 jaar is het programma opgezet en zijn projecten gestart waarvan nu in steeds hoger tempo concrete resultaten zichtbaar worden. Denk daarbij aan de pilots bij gemeenten, de ateliers als nieuwe opleidingsvorm en ook het TMLO. Het Uitvoeringsplan 2015 is nog in ontwikkeling en zal naar verwachting onder andere inzicht geven in de ontwikkeling van nog meer instrumenten. Een belangrijke uitkomst van dit Programmaberaad is dat daarnaast ook nadrukkelijker dan voorheen in 2015 de bewustwording moet worden gevoed dat archiefinstellingen en hun opdrachtgevers (archiefvormers) samen met andere informatieprofessionals en ICT-deskundigen aan tafel moeten om de digitale archieffunctie vorm te geven. Daarmee werken we in ieder geval aan de ambitie om een netwerk van robuuste archieforganisaties neer te zetten. Dat netwerk werkt niet alleen onderling samen maar ook met de archiefvormers die zij bedienen. Sleutelbegrip daarbij is het uitwisselen van kennis en ervaring.

Citaten

Er waren ruim 20 deelnemers die allen actief hun bijdrage leverden aan de bijeenkomst. Nick Chapel, Erfgoedinspectie: “Het is belangrijk dat dingen afkomen zodat organisaties met concrete resultaten aan de slag kunnen. De Handreiking Vervanging Archiefbescheiden is daarvan een goed voorbeeld.” Hannie Kool-Blokland, voorzitter KVAN, vulde daarop aan: “Je moet eens een keer gaan vliegen; het moet ‘loskomen’ want we kunnen niet blijven praten zonder ook stappen te zetten.” Bert de Vries, directeur HCO, deelde zijn ervaring over zijn contacten met partners in Overijssel: “Met elkaar praten lost al heel veel op. Doe dat nu want we zijn nog jaren samen (archiefbeheerder en –vormer, red.) aan het zoeken naar oplossingen.” Gert Zwagerman, voorzitter Vereniging SOD, legde vanzelfsprekend de nadruk op kennis ontwikkelen en -delen: “Op de werkvloer is te weinig kennis aanwezig van alle ontwikkelingen en de ingewikkelde problematiek. Gevolg is dat we die dan inhuren en dus niet of onvoldoende vasthouden. Dat vraagt om verdere professionalisering van de branche.”
 

Tags: