U bent hier

Start nieuwe opleidingsvorm: ateliers

29 juli 2014
Het platform voor Archiefonderwijs en –Onderzoek (PAOO) introduceert vanaf collegejaar 2014-2015 een nieuwe vorm van onderzoek en onderwijs: het atelier. Studenten, docenten en onderzoekers werken samen met professionals uit de dagelijkse werkpraktijk aan het oplossen van actuele vraagstukken in het archief- en informatiedomein. Deskundigen, studenten en geïnteresseerden in de archief- en informatiewereld en verwante werkgebieden zijn van harte uitgenodigd zich in te schrijven voor de eerste 2 ateliers: atelier Documenteren van de samenleving en atelier Actieve openbaarheid.

Werkvorm atelier

De vraagstukken van de ateliers zijn actueel, raken meerdere disciplines, zijn nog niet (volledig) opgelost en worden voorgedragen door organisaties uit het werkveld. Met input van gastsprekers uit binnen- en buitenland leggen de deelnemers elkaar hun resultaten voor en spreken zij af waarmee zij de komende weken aan de slag gaan. De resultaten van de eerste 2 ateliers-  Documenteren van de samenleving en Actieve openbaarheid - worden eind januari 2015 gepresenteerd en gepubliceerd.

Documenteren van de samenleving

Het atelier Documenteren van de samenleving (DS) stelt de consequenties ter discussie van hedendaagse verschuivingen binnen de archiefwereld. Particuliere archieven, digitale en sociale media en de acquisitie van dergelijke archieven worden steeds belangrijker. Wat is de rol van een archivaris in deze zichzelf (digitaal) documenterende samenleving? Kiest de archivaris een faciliterende, regisserende of innoverende rol? En wat vraagt de huidige samenleving van archivarissen?

Actieve openbaarheid

Het atelier Actieve openbaarheid (AO) onderzoekt wat het bestuurlijke begrip actieve openbaarheid precies inhoudt als het gaat om WABO-dossiers (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) en of deze actieve openbaarheid en toegankelijkheid te realiseren zijn. Centraal staat het doel van de overheid om tot een eenvoudige en snelle dienst- en vergunningverlening te komen op het gebied van bouwen, ruimte en milieu. Welke behoeften aan actieve openbaarheid hebben burgers, ambtenaren en bestuurders? Wat zijn de kaders, belemmeringen en mogelijke oplossingen op juridisch, technisch, archivistisch en organisatorisch vlak?

Betrokken partijen

De ateliers zijn een initiatief van het Platform Archiefonderwijs en Onderzoek (PAOO). Aan de ateliers nemen de volgende archiefopleidingen deel: Hogeschool van Amsterdam, Reinwardt Academie, Universiteit van Amsterdam en Universiteit van Leiden. Verder doen aan het atelier Actieve Openbaarheid mee: Stadsarchief  Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Noord-Hollands Archief en Waterschap Brabantse Delta. Aan atelier Documenteren van de samenleving werken Stadsarchief Amsterdam, Streekarchief Midden-Holland en Archief Eemland mee. De ateliers worden financieel ondersteund door het programma Archief 2020.

Interesse? 

Bachelor- en masterstudenten van de opleidingen Geschiedenis, Rechten, Communicatie, ICT, Bestuurskunde of Informatiemanagement/Archivistiek worden uitgenodigd om zich bij de ateliers aan te sluiten en een van de behandelde vraagstukken uit te werken tot een scriptie. Geïnteresseerd? Neem voor atelier DS contact op met  Liane van der Linden: lvanderl@upcmail.nl; en voor atelier AO met Erika Hokke: erika@stroomin.nl