U bent hier

Uitnodiging Open Atelier Waarderingsmethodieken

10 oktober 2014

Op donderdag 20 november staat het Atelier Documenteren van de Samenleving volledig in het teken van waarderingsmethodieken. De dag start met een (besloten) symposium over PIVOT en Gewaardeerd Verleden. Daarna gaat het Open Atelier met oud-medewerkers van PIVOT en belangstellenden aan de slag met actuele waarderingsmethodieken. U bent van harte uitgenodigd aan dit Open Atelier deel te nemen.

Aansluitend is het college Vergelijkende Archiefwetenschap van Theo Thomassen te volgen. De bijeenkomsten worden gehouden bij Image IC in Amsterdam.

Symposium: PIVOT versus Gewaardeerd Verleden

In het symposium wordt de PIVOT-aanpak vergeleken met die van ‘Gewaardeerd Verleden’. Dit gebeurt aan de hand van vragen als: is een integrale waardering van overheids- en particulier archief wenselijk en mogelijk?  Wordt in de nieuwe aanpak het historisch motief in de archiefselectie geherintroduceerd en hoe nieuw is eigenlijk de nieuwe aanpak? De resultaten van het symposium worden gebruikt als input voor het Open Atelier en het college.

Open Atelier: waardering en acquisitie

Dit 3e Open Atelier gaat over actuele waarderingsmethodieken en de acquisitie van particuliere archieven. Een panel van denkers en doeners uit de archief-, erfgoed en communicatiewereld neemt de participatieactiviteiten van Archief Eemland, Stadsarchief Amsterdam, Streekarchief Midden-Holland en Imagine IC onder de loep. Hester Dibbits (Cultureel Erfgoed, Reinwardt Academie) verschuift het perspectief van de publieke discussie van museaal naar archivistisch waarderen en van identificeren naar participatief acquireren.

College Vergelijkende Archiefwetenschap

‘s Middags tussen 15.00 en 18.00 uur wordt het college Vergelijkende Archiefwetenschap gegeven. Hierin zet Theo Thomassen met zijn studenten de bevindingen van het symposium en het Open Atelier op methodologisch gebied nog eens op een rij.

Achtergrond PIVOT en Gewaardeerd Verleden

PIVOT staat voor Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn. Dit project werd in 1992 opgezet door de Rijksarchiefdienst om te kunnen voldoen aan de eisen van de nieuwe Archiefwet. PIVOT formuleerde een algemene selectiedoelstelling én een nieuwe selectiemethodiek. Met het te bewaren materiaal moet op hoofdlijnen een reconstructie kunnen worden gemaakt van het handelen van de overheid ten opzichte van haar omgeving. En niet de archieven worden aangemerkt als onderwerp van waardering, maar de processen waardoor die archieven zijn gegenereerd. In 2007 werd in het rapport ‘Gewaardeerd Verleden’ van het Nationaal Archief een nieuwe waarderingsmethodiek en een nieuwe selectiedoelstelling vastgesteld. Met het te bewaren materiaal (geselecteerd op basis van structuur-, risico- en trendanalyses) moeten individuen, organisaties en maatschappelijke groeperingen hun geschiedenis kunnen ontdekken en het verleden van staat en samenleving kunnen reconstrueren. Zo worden behalve overheidsarchieven ook particuliere archieven onderwerp van selectie: niet alleen het overheidshandelen, maar de hele samenleving wordt gedocumenteerd.

Aanmelden Open Atelier en college

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan het Open Atelier. Aanmelden kan  bij Liane van der Linden, lvanderl@upcmail.nl. Als u het college Vergelijkende Archiefwetenschap wilt volgen, stuur dan een e-mail naar Theo Thomassen, t.h.p.m.thomassen@uva.nl.

Het symposium is toegankelijk voor oud-PIVOT-medewerkers en leidinggevenden bij erfgoedinstellingen. Zij worden binnenkort uitgenodigd zich aan te melden.

Locatie en tijd

Symposium: 10.00 – 12.00 uur

3e Open Atelier: 12.30 – 13.30 uur

College: 15.00 – 18.00 uur

Locatie: Imagine IC, Frankemaheerd 2, Amsterdam ZO