U bent hier

Zo kan het ook! Aezel Projek bundelt digitale erfgoedinformatie

08 oktober 2015

Archief 2020 werkt vanuit haar overheidstaak aan duurzame toegankelijkheid van (digitale) overheidsinformatie. Maar wij zijn natuurlijk niet als enige actief op dit vlak. Zo werkt het Limburgse Aezel Projek met nieuwe toepassingen voor het toegankelijk maken van archiefinformatie.  Peer Boselie, gemeentearchivaris van Sittard-Geleen, is een van de enthousiaste trekkers  van dit project. 

Wat is het Aezel Projek?

Peer Boselie: “Het Aezel Projek heeft tot doel de versnipperde erfgoedinformatie in Zuid-Nederland te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via internet.”

Hoe gebeurt dit?  

“Vrijwilligers digitaliseren historische kadastrale kaarten en bijbehorende gegevens. Men voorziet de kaarten vervolgens van coördinaten (georefereren) en lijnen en kleuren (vectoriseren) en verbindt de percelen met andere digitale data. Zo wordt informatie ‘verrijkt’ met bijvoorbeeld hedendaagse kaarten, bouwhistorische en landschappelijke data. Maar ook met ‘gebruikersinformatie’, zoals genealogische gegevens, (familie)foto’s, video’s, notariële en archeologische data en oral history. De vrijwilligers verzamelen de data via Excelsheets of voegen ze direct toe via open source (goedkoop!). Alle data worden uniek geïdentificeerd en verbonden aan het bijbehorende perceel. In een zoekscherm kunnen dan allerlei vragen worden gesteld. Ook andere instellingen werken mee in dit project. Zo stelt de provincie Limburg datasets beschikbaar die we uploaden en via een GIS-viewer kunnen inbedden in de eigen data. Op die manier is van elk perceel – vanaf de ‘geboorte’ tot nu – te zien wat er door de eeuwen heen is gebeurd, boven en onder de grond. Elk kadastraal object krijgt zo zijn stamboom en vertelt zijn eigen verhaal.”

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

“We zijn nog niet online; dat gebeurt vanaf voorjaar  2016. Wat wel klaarstaat, zijn de basisdatasets  van diverse kadastrale gemeenten, een massa genealogische data en 2 miljoen scans. Ook lopen diverse pilots, bijvoorbeeld met een game engine, waarmee je een online speurtocht kunt volgen door Sittard. ”

Waar liggen de uitdagingen?

“In het online zichtbaar maken van die enorme massa gegevens. Er is nu nog niets te zien op het web, en dat is jammer. Commerciële partijen willen graag met ons in zee, maar dan moeten wij het publiek geld gaan vragen voor de data en dat willen we niet. We hopen dat de samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven doorgaat. Zij ontwikkelden een interessante open presentatietool.”

Zijn er nog bijzondere bijvangsten?

“Zeker. Naast mooie historische vondsten, kan een project als dit kan ook geld opleveren. Wij kunnen gemeenten specifieke datasets leveren, bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden in de oude binnenstad. Goedkoper dan een gespecialiseerd bureau en voor ons een mogelijkheid om feitelijk kostendekkend te werken. Maar trots ben ik vooral op de maatschappelijke meerwaarde. Mensen geven hun eigen verhalen door aan de volgende generaties. Verder werken vrijwilligers niet thuis achter hun pc, maar samen op één locatie. Zo ontstaan hele communities, Iedereen hoort erbij en dat is misschien wel de grootste meerwaarde.”

Tips

  1. Zorg bij de start voor een stevige technisch-inhoudelijke basis. Beleg ook niet alle kennis bij  één persoon. Zoek dus niet alleen mensen die data invoeren, maar ook mensen die technisch-inhoudelijk kunnen bijdragen. 
  2. Ga zo snel mogelijk online (ook al zijn de gegevens nog niet compleet). Dat houdt medewerkers gemotiveerd en maakt het makkelijker om geldbronnen aan te boren.

Meer informatie

Meer informatie over het Aezel Projek is te vinden op www.aezelprojek.nl. Kent u een inspirerend voorbeeld van een innovatief project of bijzondere samenwerking binnen de archiefsector? Mail naar info@archief2020.nl.

Peer Boselie, gemeentearchivaris van Sittard-Geleen. Bron: gemeente Sittard-Geleen.