U bent hier

Over Archief 2020 en AIDO

Op deze website staat de oogst van 4 jaar archiefinnovatie uit de periode 2013-2016. Het zijn lessen uit ruim 30 pilot projecten die verspreid over het hele land zijn uitgevoerd, met tips van betrokkenen. Daarnaast zijn in tientallen landelijke projecten praktische instrumenten verzameld die helpen om archief- en overheidslagen duurzamer en open toegankelijk te maken. Genoeg stof voor gemeenten, provincies, waterschappen en archiefinstellingen om concreet werk te maken van digitaal archiveren.

Bekijk de film Op weg naar duurzame toegankelijkheid waarin een commissaris van de koning, burgemeester, waterschapsdirecteur, professor en de algemene rijksarchivaris in ongeveer 5 minuten vertellen waarom het niet meer dan logisch is om door te gaan met archiefinnovatie. En dat de kracht van innovatie zit in samenwerking.

Het boekje Het Innovatienetwerk - Vier jaar Archief 2020 en AIDO brengt het netwerk van 4 jaar archiefinnovatie in beeld. Het laat in vogelvlucht zien hoeveel expertise is samengebracht en vooral met hoeveel plezier is samengewerkt aan de archieffunctie van de toekomst.

Het Eindverslag Archief 2020 over 2013-2016 beschrijft kort de veranderingen waar Archief 2020 aan bijgedragen heeft; het bereik, de effecten en resultaten op hoofdlijnen, de behaalde mijlpalen uit het vierde programmajaar en lessen die te leren zijn uit de gekozen programma-aanpak. Het bevat aandachtspunten voor alle (uitvoerings)partners voor hun vervolgactiviteiten.

Archief 2020

AIDO

Partners