U bent hier

Partners

Convenantspartners

Archief 2020 draagt bij aan uitvoering van de bestuurlijke innovatieagenda van het Archiefconvenant 2012-2016. De volgende partners hebben dit convenant ondertekend:

  • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) als opdrachtgever en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden
  • Het Interprovinciaal Overleg (IPO) als partner en vertegenwoordiger van alle provincies
  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als partner en vertegenwoordiger van alle gemeenten
  • De Unie van Waterschappen (UvW) als partner en vertegenwoordiger van alle waterschappen

Met het Archiefconvenant 2012 – 2016 geven zij aan zich in te zullen spannen voor de duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie en innovatie van de archieffunctie in Nederland. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de samenwerking en de gemeenschappelijke doelen die de overheden nastreven.

Uitvoeringspartners

Voor de uitvoering werkte Archief 2020 samen met kennis- en koepelorganisaties, zoals de Branchevereniging Archiefinstelling Nederland (BRAIN), Vereniging SOD, de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN), leden van het Archiefconvent (de Regionale Historische Centra met het Nationaal Archief), de Nationale Coalitie Digitale Duurzaam (NCDD), Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Stadsarchief Amsterdam en Stadsarchief Rotterdam. Samen met koplopers van Archief 2020-projecten en de overheidskoepels dachten deze partijen in het Programmaberaad Archief 2020 meerdere keren per jaar mee over de koers en prioritering in het programma.