U bent hier

Pilots

Hoe richt je een proefproject in? Ga uit van wat je wilt leren. Met die kennisvragen kun je experimenteren in je eigen organisatie. De resultaten van zo’n pilot zijn zelden letterlijk reproduceerbaar. Wel zijn de inzichten en geleerde lessen erg waardevol, ook voor andere organisaties. De tientallen Archief 2020-pilots laten zien dat er weliswaar geen perfecte antwoorden zijn, maar dat leren van elkaar en kennisdeling ontwikkeling mogelijk maakt. Het lef van digitale pioniers en koplopers is inspirerend voor anderen.

Projectmanagement

Teamvorming

Communicatie