U bent hier

Kennis en vaardigheden

Tips & tricks

Maak gebruik van het kennisnetwerk van de archiefsector, gefaciliteerd door het Nationaal Archief. De 12 kennisplatforms die een...

Leer van elkaar. Neem als archiefvormer en archiefdienst of -instelling deel aan landelijke bijeenkomsten en platforms, en wissel...

Zorg voor kennis van inhoud en organisatie. Bij de start van een project of pilot is het belangrijk dat de projectleider voldoende...

Meer tips & tricks

Quotes

"Het vak van de archivaris is razendsnel aan het veranderen. De archivaris staat middenin de informatie- en datasamenleving en dat vereist snel leren en snel aanpassen. Als organisatie is het daarom belangrijk om de verbinding te zoeken met informatieprofessionals van allerlei pluimage."

- Marens Engelhard, Algemeen Rijksarchivaris

Producten en instrumenten

Lees op de website van het Nationaal Archief alles over wat de kennisfunctie en haar 12 kennisplatforms je te bieden hebben.

Lees voor meer informatie over de leerbehoefte in de archiefbranche het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van BRAIN.

Wat zouden overheidsmanagers moeten bijleren om voor hun organisaties tot duurzaam toegankelijk informatiebeleid te komen? Lees de 'Verkenning mogelijk curriculum voor overheidsmanagers'.

Externe links en kennispartners

Meer weten over duurzaam toegankelijke, digitale archivering? Bekijk dan ook de website van de NCDD

Op de website van de Vereniging SOD is meer te lezen over veranderingen binnen de Documentaire Informatievoorziening en opleidingen.