U bent hier

Documenteren van de samenleving

 • Onderstaande projecten leveren een bijdrage aan programmalijn 4, Documenteren van de samenleving: Naast de primaire archieftaak zorgt de archiefsector gezamenlijk voor veiligstelling van belangrijke particuliere archieven.
 • Handreiking hotspotmonitor

  Dit project is bedoeld om de nadere uitwerking van Belangen in balans voor decentrale overheden invulling te geven door middel van een Handreiking. Daarbij richten we ons alleen op die aspecten, die voor een afzonderlijke gemeente, provincie, waterschap, gemeenschappelijke regeling c.q. (regionale) archivaris relevant zijn.

 • Particuliere Archieven op de Kaart

  Leerdoelen Is er een betere samenwerking mogelijk, op het gebied van het verzamelen van niet-overheidsarchieven, tussen archiefbewaarplaatsen in Nederland? Hoe wordt deze samenwerking op een duurzame manier onderhouden?  

 • Bewaartermijnen voor Bedrijfsinformatie

  Welke informatie moet je als bedrijf of maatschappelijke instelling bewaren en hoe lang? Deze vraag staat centraal in de publicatie Selectiecriteria voor Bewaartermijnen van het Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren (NVBA). Dit boek uit 2008 (4e druk) voorziet in een duidelijke behoefte. Zowel kleine als grote organisaties (bedrijven, verenigingen, stichtingen) gebruiken de publicatie voor het waarderen, selecteren en bewaren / vernietigen van hun organisatiearchieven.

 • Atelier Documenteren van de Samenleving

  Het Platform voor Archiefonderwijs en –Onderzoek (PAOO) introduceert vanaf collegejaar 2014-2015 een nieuwe vorm van onderzoek en onderwijs: het Atelier. In een atelier werken studenten en docenten van de archiefopleidingen samen met professionals vanuit praktijkorganisaties en externe experts aan het oplossen van vraagstukken in het archief- en informatiedomein.