U bent hier

Openbaarheid en selectie

  • Onderstaande projecten leveren een bijdrage aan het doel van programmalijn 2, Openbaarheid en selectie: De overheid maakt overheidsinformatie beter inzichtelijk en beschikbaar voor iedereen.
  • Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum

    In dit project wordt vooronderzoek gedaan naar de inrichting van een kenniscentrum dat beleid, diensten en producten bundelt rondom het thema Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Zo’n Kenniscentrum Oorlogsbronnen moet de collecties en kennis binnen de erfgoedsector een prominentere rol bezorgen bij de informatievoorziening over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

  • Atelier Actieve Openbaarheid (van WABO-dossiers)

    Het Platform voor Archiefonderwijs en –Onderzoek (PAOO) introduceert vanaf collegejaar 2014-2015 een nieuwe vorm van onderzoek en onderwijs: het atelier. In een atelier werken studenten en docenten van de archiefopleidingen samen met professionals vanuit praktijkorganisaties en externe experts aan het oplossen van vraagstukken in het archief- en informatiedomein.