U bent hier

Toegankelijkheid

 • Onderstaande projecten leveren een bijdrage aan het doel van programmalijn 3, Toegelankelijkheid: De samenleving haalt maximaal maatschappelijk rendement uit gezamenlijke archieven.
 • Archiefontologie Nadere Toegangen NA

  Leerdoel(en) van het project: Hoe kun je nadere toegangen als Linked Open Data ontsluiten?

 • Handreiking Linked Data voor archieven

  Leerdoelen van het project: Hoe kan de archiefsector bijdragen aan en gebruik maken van het Semantisch Web? En hoe kan een archiefinstelling daarin de eerste stappen zetten. Beoogde resultaten van het project: Een handreiking en stappenplan voor het toepassen van Linked Data voor archiefinstellingen. Toelichting: 

 • Empowering Communities with a Heritage Open Ecosystem (ECHOES)

  Erfgoed Leiden en Omstreken en Tresoar werken samen aan de creatie van een ecosysteem voor het delen van digitale erfgoedcollecties, toegepast op de wensen van gebruikers en erfgoedinstellingen. Een ecosysteem als onderdeel van een gedistribueerd netwerk van erfgoedcollecties en verrijkingsmogelijkheden.

 • Online scoremodel ‘Hoe open bent u?’ (fase 2)

  Voor elke overheidsorganisatie is het vergroten van de openheid en bruikbaarheid van digitale data een uitdaging. Maar hoe weet je als overheidsorganisatie hoe ‘open’ je bent, en waar kansen liggen? Het online scoremodel en zelfevaluatietool ‘Hoe open bent u?’ geeft kennis, inzicht en aanbevelingen. In dit project wordt de ontwikkelde tool beschikbaar gesteld.

 • Strategische Verkenning naar relatie vraagbehoefte, hergebruik en open data

  Openbaarheid is uiterst actueel. Niet alleen voor de makers van overheids- en archiefdata. Maar ook voor de hergebruikers. Dit project verkent de veranderende vraag van hergebruikers. En onderzoekt hoe actieve openbaarheid zich verhoudt tot bestaande en nieuwe wetgeving. Zodat we als Open Overheid ook kunnen inspelen op de economische en maatschappelijke kansen van hergebruik.    

 • Verkenning Platforms Overheid voor Toegang Open Archiefdata

  Op dit moment ontstaan er veel open data-platforms, bijvoorbeeld op instelling, domein of thema. In dit project brengt Archief 2020 de ontwikkelingen in kaart, en verkennen we hoe ook de archiefdata van lokale overheden en archiefinstellingen als open data zichtbaar en herbruikbaar kan worden.

 • Stappenplan Linked Open Data

  Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) beheert veel archiefmateriaal over de Nijmeegse Vierdaagse, veelal beschikbaar als open data. Hoe mooi zou het zijn om die ‘losse’ datasets te verbinden en te koppelen met andere (historische) datasets? Dat is wat het RAN doet in dit project. Dat levert niet alleen een mooi verhaal op van deze traditie. Maar ook een Stappenplan Linked Open Data - voor iedereen die aan de slag wil met Linked Open Data.    

 • Hoe open bent u? Online scoremodel voor informatie- en collectiemanagers van archieven en overheden (fase 1)

  Archief 2020 werkt met de archiefsector en overheden aan de toegankelijkheid van overheidsinformatie. Voor elke overheidsorganisatie is het vergroten van de openheid en bruikbaarheid van digitale data een uitdaging. Dit project ontwikkelt een online scoremodel en zelfevaluatietool ‘Hoe open bent u?’ dat overheidsorganisaties kennis, inzicht en aanbevelingen oplevert.    

 • Informatiebehoefte e-Depot

  Welke soorten bezoekers kent een e-Depot? En welke informatie hebben zij daaruit nodig? Voor een goede inrichting van de toegang tot een e-Depot is het van belang de informatiebehoeften van ambtenaar, burger, organisatie en bedrijf in kaart te brengen. Dat gebeurt in dit project.

 • Volautomatische archiefontsluiting

  Het doel van dit project is onderzoeken onder welke omstandigheden het zin heeft om volautomatische OCR (Optical Character Recognition) en named entity-technologie in te zetten bij de nadere ontsluiting van archiefmateriaal dat zowel uit handgeschreven als uit gedrukte tekst bestaat.

Pagina's