U bent hier

Archiefontologie Nadere Toegangen NA

Aanpak

Landelijk project

Status

Uitvoering

Programmalijn

Projectleider

Gerard Kuys

Looptijd

Oktober 2016 – maart 2017

Leerdoel(en) van het project:

Hoe kun je nadere toegangen als Linked Open Data ontsluiten?

Beoogde resultaten van het project:

1. Overkoepelend model om archiefdata om te zetten naar Linked Open Data.
2. Eerste Proof of Concept met het coderen van drie Nadere Toegangen als Linked Open Data, inclusief het linken van de archiefdata aan externe bronnen: november 2016.
3. Rapportage met verantwoording van gemaakte keuzes, uitdagingen, problemen en issues.
4. Richtlijnen voor keuze en gebruik van terminologiebronnen en vocabulaires voor het nader toegankelijk maken van archiefmateriaal.
5. Linked Open Data Kookboek voor de archiefsector.

Projectteam en deelnemers:

Projectleider is Gerard Kuys. 
Samenwerking met Ed de Heer (projectleider Nationaal Archief) voor afstemming met de archief- en erfgoedsector in het kader van het programma van Netwerk Digitaal Erfgoed (DEN/OCW)

Toelichting:

Een van de belangrijkste middelen voor Toegang is het gebruik van open standaarden. Linked Open Data biedt bij uitstek de mogelijkheid om data beschikbaar te stellen op een open en gestandaardiseerde manier waardoor hergebruik en verbinden met andere (erfgoed)bronnen heel eenvoudig wordt.
Om Linked Open Data te gebruiken moet een keus gemaakt worden uit vocabulaires en ontologiën (terminologiebronnen) om de metadata mee te definiëren en technisch te implementeren. Er is al veel inventarisatiewerk verricht (o.a. in het kader van de NDE), maar er zijn nog nauwelijks concrete implementaties binnen de archiefsector. Er moeten bijvoorbeeld keuzes gemaakt worden welk schema je kiest om persoon of een gebeurtenis te coderen of een verwijzing naar een archiefbron, en hoe je dat precies doet. Deze keuzes wil je het liefst zoveel mogelijk afstemmen met andere archieven en erfgoedinstellingen, zodat het “wiel maar één keer hoeft worden uitgevonden”.
Het project levert een concreet model op voor het toepassen van Linked Open Data dat in de hele archiefsector bruikbaar is. Het is de start voor een Linked Open Data ontologie voor de archiefsector.

Meer informatie:

Projectplan: PvA Archiefontologie Nadere Toegangen NA.

Resultaten van het project zullen gepresenteerd worden op het Kennisplatform Toegang.

Relatie met Archief 2020:

Het project wordt financieel ondersteund door het programma.

Relatie met andere projecten binnen Archief 2020:

Het project sluit aan bij het projectonderdeel Semantiek en Linked Data van Archief 2020, programmalijn 3, project ‘Open Toegang’ en de inspanningen die daarin de afgelopen twee jaar zijn verricht om te experimenteren met toegang door gebruik van linked data. 
Het project voorziet samenwerking met werkpakket 2 Bruikbaar van het programma Netwerk Digitaal Erfgoed (DEN/OCW).