U bent hier

Handreiking Linked Data voor archieven

Aanpak

Landelijk project

Status

Afgerond

Programmalijn

Projectleider

Bob Coret, Archief 2020

Looptijd

oktober 2016 - november 2016

Leerdoelen van het project:

Hoe kan de archiefsector bijdragen aan en gebruik maken van het Semantisch Web? En hoe kan een archiefinstelling daarin de eerste stappen zetten.

Beoogde resultaten van het project:

Een handreiking en stappenplan voor het toepassen van Linked Data voor archiefinstellingen.

Toelichting: 

Op basis van bronnen over het onderwerp, opgedane ervaringen en input uit andere Archief 2020-projecten is een handreiking samengesteld met kennis en een stappenplan over het Semantisch Web (als doel) en Linked Data (als middel). 

Meer informatie:

Relatie met Archief 2020: 

Het project draagt bij aan mijlpaal 2 van het werkplan 2016 van Archief 2020: welke stappen overheden en hun archiefbeherende instellingen kunnen zetten om (overheids)informatie in de digitale collectie Nederland zichtbaar, toegankelijk en herbruikbaar te maken.

Relatie met andere projecten binnen Archief 2020: 

Stappenplan Linked Open Data (Regionaal Archief Nijmegen)

Gerelateerde documenten