U bent hier

Informatiemodel TMLO

Aanpak

Landelijk project

Status

Afgerond

Programmalijn

Projectleider

Emile van der Maas, Stichting ICTU

Looptijd

September 2016 - 31 december 2016
Leerdoel(en) van het project
  • Ontwikkelen en realiseren van een Informatiemodel
  • Kennisopbouw rond informatie modelleren  
  • Het realiseren van dialoog tussen de archiefsector, informatiemanagement en leveranciers.
  • Kennis verbreding hiervan binnen de BREED community en het kennisplatform Metadata.
Beoogde resultaten van het project
Een 0.7 versie van een informatiemodel, waar TMLO elementen op gemapt kunnen worden zodat leveranciers hiermee applicatie en systemen kunnen aanpassen en ontwikkelen voor hun klanten.  Daarnaast wordt hierdoor geautomatiseerde uitwisseling van archiefwaardige informatie vergemakkelijkt. Het informatiemodel dient als basis voor de vervolgstappen uitwisselingsformaat en een testbed.
 
Projectteam en deelnemers
Diverse leveranciers van DMS systemen, lokale e-depot en archiefinstellingen en het Nationaal Archief. Het project team bestaat uit een projectleider vanuit ICTU namens Archief2020, een informatiearchitect en een specialist-expert vanuit Archief2020/Nationaal Archief.
 
Toelichting
KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) heeft in opdracht van Archief 2020 het TMLO ontwikkeld: een toepassingsprofiel voor metadatering van informatie vanuit het oogpunt van duurzame toegankelijkheid.  Het TMLO is een semantisch model wat nog vrijheden en interpretatieruimte bevat. Met het informatiemodel wordt op basis van nadere afspraken en modelleerkeuzes een stap gemaakt om, waar mogelijk, richtinggevende uitspraken over de invulling van elementen te doen. Dit op basis van de ervaringen en huidige inzichten, zodat leveranciers voor hun klanten werkbare oplossingen kunnen ontwikkelen.
 
Meer informatie
 
Relatie met Archief 2020
  • Samenwerking met vertegenwoordigers van lokale archiefinstellingen, overheden en leveranciers in workshops voor realisatie en kennisopbouw
  • Communicatie en kennisuitwisseling over (deel)resultaten in de BREED community en het kennisplatform metadata op Pleio
  • Relatie met leveranciers van software voor decentrale overheden (tenminste voor hen die het addendum TMLO in de softwarecatalogus bij KING ondertekenden) en archiefsoftware in de lokale overheden markt
  • Het project wordt financieel ondersteund door het programma
Relatie met andere projecten binnen Archief 2020
  • Het versterken van de kennisfunctie
  • Het in beheer nemen/overdragen van Archief2020-producten, in het geval van TMLO volgens het BOMOS beheermodel.