U bent hier

Pilot e-depot Westfries Archief

Aanpak

Decentraal project

Status

Afgerond

Programmalijn

Projectleider

Annemieke Adema (Westfries Archief) en Hans Mannaert (DIVault)

Looptijd

medio 2014 tot en met januari 2015

Het Westfries Archief doet haar eerste ervaringen op met het duurzaam bewaren van digitale informatie. Met de gemeenten Hoorn, Medemblik en Stede Broec wordt samengewerkt aan een pilot e-depot om zodoende inzicht te krijgen in digitale duurzaamheid, metadata, architectuur en dienstverlening. De betreffende gemeenten hebben ten behoeve van de pilot gedigitaliseerde bouwdossiers aangeleverd.

Leerdoelen

  • Advies aan archiefvormers: Hoe wordt materiaal aangeleverd en welke adviezen kunnen in het vervolg gegeven worden bij het vormen van digitaal archief?
  • Inrichting en gebruik e-depot: Hoe kan gebruik worden gemaakt van de norm ED3 bij het inrichten van een e-depot? Hoe passen we het Toepassingsprofiel Lokale Overheid toe bij het opslaan van de juiste metadata?

Beoogde resultaten

Alle ervaringen monden uit in een overzicht van de voordelen die het realiseren van een e-depot heeft. Van kostenbesparingen bij gemeenten tot het leveren van kwaliteit: duurzame bewaring, betere ontsluiting en -niet onbelangrijk - het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. Natuurlijk staan er ook kosten tegenover. Ook deze kosten worden zo goed mogelijk in kaart gebracht.

Projectteam en deelnemers

  • Westfries Archief: Annemieke Adema, Dirk Dekema, Hans Pieterse (archiefinspecteur)
  • Gemeenten: Hoorn, Medemblik, Stede Broec
  • DiVault (Hans Mannaert en Sybolt van der Schoot) verzorgt de technische implementatie en hosting van het beoogde e-depot.

Toelichting

Dit project haakt in op een concrete vraag van de aangesloten gemeenten: kan het Westfries Archief het resultaat van de gescande bouwdossiers duurzaam voor ons bewaren? De oorspronkelijke papieren dossiers worden bewaard, dus kan veilig worden geëxperimenteerd met digitalisering. Anderzijds is de duurzame toegankelijkheid geen fictieve casus: alle aspecten van verwerving en verwerking van digitaal archief zijn in deze pilot aanwezig.

Archief 2020 zal voor dit project een samenwerkingsovereenkomst sluiten met het Westfries Archief.