U bent hier

Pre-ingest. Exporteren van (meta)data en mappen met TMLO

Aanpak

Decentraal project

Status

Afgerond

Programmalijn

Projectleider

M. Heijmans/H. Janssen

Looptijd

januari - september 2016

Leerdoel(en) van het project

Wat zijn de belangrijkste kennisvragen voor dit project:
  • Wat is de kwaliteit/bruikbaarheid van de exports uit diverse archiefbeheersystemen van archiefvormers
  • Welke eisen moeten er aan een dergelijke export worden gesteld
 
Wat zijn de mogelijke leereffecten voor anderen? 
  • Inzicht krijgen in de werking van archiefbeheersystemen van archiefvormers
  • Inzicht krijgen in de hoe mapping met TMLO in de praktijk werkt

Beoogde resultaten van het project

Rapport van de bevindingen met daarin opgenomen:
  • Beoordelingen van de diverse exports
  • Uitgevoerde TMLO mapping

Projectteam en deelnemers

  • Streekarchief Langstraat Heusden Altena: M. Heijmans, A. Dekker, C. de Hart
  • West-Brabants Archief: H. Janssen, A. Hoekstra, I. Jansen, P. van den Bosch

Toelichting

In dit leertraject is nagegaan in hoeverre de deelnemende gemeenten van WBA en SALHA in staat zijn om een export van data en metadata uit hun systemen te realiseren. Met twee geselecteerde deelnemers is vervolgens een mapping met behulp van het TMLO gemaakt. Dit leertraject is een voorbereiding voor het komende leertraject, waarbij ingest van documenten in het e-depot centraal staat.

Meer informatie

Rapport “Pre-ingest. Exporteren van (meta)data en mappen met TMLO”

Relatie met Archief 2020

  • Samenwerking tbv kennisuitwisseling en/of communicatie over resultaten
  • Het project wordt financieel ondersteund door het programma.

Relatie met andere projecten binnen Archief 2020

E-depot Schiedam en Delft