U bent hier

Risicoanalyse en auditing informatiehuishouding

Aanpak

Landelijk project

Status

Afgerond

Projectleider

Marieke Klomp, gemeente 's-Hertogenbosch

Looptijd

1 oktober 2014 - 1 mei 2015

Binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch is de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in het professionaliseren van de interne informatievoorziening. Gedurende dit proces is ook gesproken om binnen de organisatie meer ‘in control’ te raken op het terrein van informatievoorziening. Om dit in kaart te brengen is het project Risicoanalyse en auditing informatiehuishouding gestart.

Leerdoelen

De leerdoelen zijn 2-ledig:
  • Ervaring opdoen met het opstellen van risicoanalyes en audits
  • Actief uitwisselen van ervaringen en kennis op terrein van risico-analyses en audits binnen de nederlandse overheid

Beoogde resultaten

De producten die voor 1 mei 2015 worden opgeleverd, zijn:
  • Rapportage over de resultaten van de audits
  • Werkinstructie voor het uitvoeren van een (informatie)audit
  • Rapportage over de resultaten van de risicoanalyses
  • Werkinstructie voor het uitvoeren van een risicoanalyse

Projectteam en deelnemers

Het project werd uitgevoerd binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch, met als doel om de ervaringen actief te delen met vakgenoten. De tussentijdse resultaten en blogs zijn geplaatst op breednetwerk.nl: risicoanalyses en auditing.

Toelichting

Per risicoanalyse wordt in kaart gebracht wat de risico’s zijn op het terrein van de informatiehuishouding van de betreffende afdeling. Ten opzichte van de risicoanalyse heeft de audit een verdiepingsslag. Op verzoek van een afdelingshoofd kan een audit worden uitgevoerd over een onderwerp waar het afdelingshoofd zich zorgen over maakt. 

Archief 2020

Het project wordt financieel ondersteund door Archief 2020.

Relatie met andere projecten

Gedurende het project zal actief bekeken worden met welke projecten inhoudelijk afstemming en uitwisseling kan plaats vinden. Hierbij wordt onder andere gedacht aan het project Kwaliteitssysteem (digitaal) archiefbeheer.