U bent hier

Verkenningen curriculum ontwikkeling

Aanpak

Landelijk project

Status

Afgerond

Projectleider

Maureen Pepping en Jeroen Jonkers

Looptijd

Juli – december 2016

Leerdoel(en) van het project

In het kader van professionalisering zijn twee deelprojecten uitgevoerd om antwoord te geven op de volgende vragen:

A:- Hoe kunnen de nieuwe kennisproducten die Archief 2020 heeft opgeleverd hun weg vinden in opleidingen en trainingen voor archivarissen en andere informatieprofessionals?

B:- Wat zouden overheidsmanagers moeten bijleren over duurzame toegankelijkheid? En hoe en met wie zou de ontwikkeling van curriculum georganiseerd kunnen worden?

De verkenningen dragen bij aan de programma-mijlpaal die de partners hebben geformuleerd in het Archief 2020 uitvoeringsplan 2016: “In 2016 hebben de convenantpartners een curriculum rond ‘digitaal duurzaam archiveren en ontsluiten’ laten ontwikkelen voor groepen van professionals en managers, dat innovatief en aansprekend is en die de kloof tussen archivaris, informatiemanager en ICT’er overbrugt.”

Tot feitelijke ontwikkeling van nieuw curriculum komt het in deze programmaperiode 2013-2016 niet. Beide verkenningen bevatten wel concrete aanbevelingen voor vervolgstappen.

Beoogde resultaten van het project

A: Advies van Jonkersenko aan beheerders van kennisproducten over mogelijke samenwerking met opleiders om het gebruik van kennisproducten van Archief 2020 te stimuleren.

B: Verkenning van programmabureau Archief 2020 aan decentrale overheidskoepels de mogelijke van mogelijke curriculum ontwikkeling voor overheidsmanagers.

Toelichting

Beide deel-projectleiders interviewden uiteenlopende betrokkenen en koppelde bevindingen terug aan programmamanager en samenwerkingspartners VNG, IPO en UvW in het Beleidsteam Archiefconvenant/Archief2020.

Relatie met Archief 2020

Beide onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van de programmamanager.

Relatie met andere projecten binnen Archief 2020

Mastercourse architectuur archiefsector 
Leerbehoefte in de archiefbranche