U bent hier

Vertaling nestor-Seal certificering e-Depots

Aanpak

Landelijk project

Status

Afgerond

Projectleider

Kees Waterman, DANS

Looptijd

1 juli 2016 – 31 oktober 2016

Leerdoel(en) van het project

Het nestor-Seal is een instrument voor de certificering van duurzaam toegankelijke digitale archieven. Door middel van een self-assessment en peer review wordt de digitale huisouding van organisaties en hun repositories objectief en volgens international geaccepteerde standaarden beooordeeld. De nestor certificeringscriteria zijn gebaseerd op de Duitse DIN 31664 norm. Het keurmerk is de tweede trap in het European Framework for Audit and Certification of Digital Repositories.

De criteria zijn alleen beschikbaar in een Duits- en Engelstalige versie. In dit project worden de criteria eerst letterlijk vetaald naar het Nederlands, waana de vertaler en een klankbordgroep zorgdragen voor contextualisering binnen de Nederlandse constellatie (wet- en regelgeving e.d.).

Het leer- en ontwikkelingsproces is directe input voor de toenemende structurele aandacht voor de mate van betrouwbaarheid van e-Depot omgevingen.

Beoogde resultaten van het project

Dit project draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van de Nederlandse e-Depot omgevingen, en daarmee aan de digitale duurzaamheid binnen verschillende domeinen in de erfgoedsector.

Er wordt een Nederlandse, gecontextualiseerde vertaing opgeleverd en het streven is erover te publiceren op relevante websites en in vakbladen. De vertaling wordt geplaatst op de nestor-website.

Een beheersplan beschrijft het beheer en de borging van de vertaling.

Projectteam en deelnemers

Dit is een deelproject van het NDE|NCDD-project ‘Routekaart voor  certificering van e-deopots / digitale repositories’ binnen het werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar.

Het is een initiatief van het Regonaal Historisch Centrum Limburg, dat de contacten met nestor onderhoudt. De vertaling wordt verzorgd door Ad van der Heijst van VHIC, de klanbordgroep wordt gevormd door medewerkers van DANS, het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek, de NCDD, Beeld en Geluid en het 4TU Research Data Centre.

Toelichting

De motivering om deze Nederlandse uitgave te realiseren komt voort uit de behoefte aan instrumentarium om een e-Depot inrichting als betrouwbaar te kunnen kwalificeren, dan wel inzichten te verkrijgen in de aandachtspunten die tot een betrouwbare e-Depot inrichting moeten leiden. Het nestor-Seal past in de zogenaamde drie-traps-benadering van certificeringsinstrumenten: DSA, Nestor, ISO16363 (vervat in het European Framework for Audit and Certification). De eerste stap daarin is de DSA. Deze wordt uitgewerkt voor de Nederlandse erfgoedcontext binnen het project NDE|NCDD-project Routekaart Certificering.

Het doel van het project Routekaart Certificering is de certificering van Nederlandse digitale bewaarinstellingen met een langetermijnmissie te stimuleren en de daadwerkelijke certificering van digitale bewaarplaatsen in Nederland te bevorderen en te ondersteunen. Daartoe biedt het project gerichte advisering en ontwikkeld het de benodigde instrumenten. Vertaling van de nestor-Seal crietria draagt bij aan de doelstelling van dit project en is daarmee niet alleen voor het archiefdomein van belang, maar heeft een domeinoverstijgende impact. Met de vertaling en contextualisering van de nestor-Seal komt voor de tweede stap in het Europese raamwerk een Nederlandse versie beschikbaar.

Kennisplatform

Gedurende de loop van het project zal de documentatie verschijnen op Kennisplatform e-depot en digitale verwerving.

Relatie met Archief 2020

Het project wordt financieel ondersteund door Archief2020 en de NCDD.

Relatie met andere projecten binnen Archief 2020

Gerelateerde documenten