U bent hier

Projecten

Archief 2020 stimuleert en ondersteunt projecten die zorgen voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. De projecten kunnen een landelijke of decentrale aanpak hebben. Op deze pagina staan alle projecten die op dit moment worden uitgevoerd of recent zijn afgerond. Wilt u zelf een projectvoorstel indienen? Raadpleeg de pagina Projectplannen en -financiering hoe werkt dat? voor meer informatie over projectondersteuning en voorwaarden.

 • Project e-depot Midden Nederland Fase 1

  Project e-depot staat voor het traject dat de 4 samenwerkende archiefdiensten Archief Eemland, Streekarchief Gooi en Vechtstreek, Archief Eemland, RHC Vecht en Venen en  RHC Zuidoost Utrecht initiëren voor het duurzaam toegankelijk maken en houden van te bewaren informatie bij de aangeslote

 • Pilots aansluiting e-depot PNB-BHIC

  Pilots aansluiting e-depot PNB-BHIC (Provincie Noord-Brabant en Brabants Historisch Informatiecentrum) zijn experimenten om bepaalde onderdelen die te maken hebben met de uiteindelijke aansluiting op het e-depot te beproeven. Er is voor 3 pilots gekozen, namelijk:

 • Proof of Concept “Geo-informatie en het e-depot”

  Leerdoel(en) van het project Doelstellingen van de proof of concept “Geo-informatie en het e-depot” zijn:

 • Project E-depot voor de Achterhoek, Fase 2

  Leerdoel(en) van het project Door middel van het opstellen van kennisproducten willen de deelnemers leren:

 • Programma e-Depot Zeeuwse overheden

  Leerdoelen en kennisdeling

 • Pilot bodemdossiers Provincie Gelderland fase 2

  Via het landelijke digitale Bodemloket (een initiatief van Rijk, provincie en gemeenten) krijgen burgers en bedrijven inzicht in de bij de overheid bekende gegevens.

 • Handreiking hotspotmonitor

  Dit project is bedoeld om de nadere uitwerking van Belangen in balans voor decentrale overheden invulling te geven door middel van een Handreiking.

Pagina's