U bent hier

Projecten

Archief 2020 stimuleert en ondersteunt projecten die zorgen voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. De projecten kunnen een landelijke of decentrale aanpak hebben. Op deze pagina staan alle projecten die op dit moment worden uitgevoerd of recent zijn afgerond. Wilt u zelf een projectvoorstel indienen? Raadpleeg de pagina Projectplannen en -financiering hoe werkt dat? voor meer informatie over projectondersteuning en voorwaarden.

 • Pilot e-depot gemeente Haarlem

  De gemeente Haarlem en het Noord-Hollands Archief (NHA) onderzoeken samen de mogelijkheden van het uitplaatsen van het digitaal archief van de gemeente Haarlem in het e-depot bij NHA. In oktober 2014 worden de resultaten van de pilot verwacht.

 • Productie- en Kennisplatform Duurzame Toegankelijkheid

  Samenwerking tussen pioniers van e-depots in Nederland om kennis en ervaring om te zetten in praktische instrumenten voor het beheer van digitale informatie. De eerste instrumenten staan gepland voor de tweede helft van 2014.

 • Gemeenschappelijke e-depotvoorziening Overijssel

  De Provincie Overijssel en het Historisch Centrum Overijssel (HCO) werken tot en met eind 2014 aan de inrichting van een e-depot bij het HCO en enkele pilots met overheden in Overijssel.

 • Verkenning gemeenschappelijke open toegang

  Voor programmalijn Toegankelijkheid liet Archief 2020 onderzoeken welke activiteiten in 2014 kunnen starten om de vindbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Archiefcollectie NL te verbeteren.

 • Plan van aanpak Archief Ateliers

  Overheidsprofessionals werken samen met studenten en docenten in onderzoeksateliers aan het oplossen van concrete vraagstukken uit het archief- en informatiedomein. Deze nieuwe onderwijsvorm start vanaf collegejaar 2014-2015 in 2 projecten.

Pagina's