U bent hier

Projecten

Archief 2020 stimuleert en ondersteunt projecten die zorgen voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. De projecten kunnen een landelijke of decentrale aanpak hebben. Op deze pagina staan alle projecten die op dit moment worden uitgevoerd of recent zijn afgerond. Wilt u zelf een projectvoorstel indienen? Raadpleeg de pagina Projectplannen en -financiering hoe werkt dat? voor meer informatie over projectondersteuning en voorwaarden.

 • Empowering Communities with a Heritage Open Ecosystem (ECHOES)

  Erfgoed Leiden en Omstreken en Tresoar werken samen aan de creatie van een ecosysteem voor het delen van digitale erfgoedcollecties, toegepast op de wensen van gebruikers en erfgoedinstellingen.

 • Online scoremodel ‘Hoe open bent u?’ (fase 2)

  Voor elke overheidsorganisatie is het vergroten van de openheid en bruikbaarheid van digitale data een uitdaging. Maar hoe weet je als overheidsorganisatie hoe ‘open’ je bent, en waar kansen liggen?

 • Videotulen Den Helder

  Sinds 2007 legt Den Helder raadsinformatie digitaal vast. Het gaat om video- en geluidsopnamen (‘videotulen’), tekstbestanden en metadata. Deze opslag vergt echter (te) veel ICT-capaciteit van de gemeente.

 • Strategische Verkenning naar relatie vraagbehoefte, hergebruik en open data

  Openbaarheid is uiterst actueel. Niet alleen voor de makers van overheids- en archiefdata. Maar ook voor de hergebruikers. Dit project verkent de veranderende vraag van hergebruikers. En onderzoekt hoe actieve openbaarheid zich verhoudt tot bestaande en nieuwe wetgeving.

 • Rapport e-depotvoorziening decentrale overheden

  In februari 2015 heeft KING in opdracht van AIDO, het samenwerkingsproject Archiefinnovatie Decentrale Overheden van VNG, IPO en UvW het onderzoeksrapport “Functionaliteit e-depot decentrale overheden” opgeleverd. In het rapport zijn de keuzes in beeld gebracht die de overheden in overleg met de aanbieders van e-depot moeten maken. Het rapport bevat onder andere een overzicht van bestaande praktijkvoorbeelden van e-depots.

 • Verkenning Platforms Overheid voor Toegang Open Archiefdata

  Op dit moment ontstaan er veel open data-platforms, bijvoorbeeld op instelling, domein of thema. In dit project brengt Archief 2020 de ontwikkelingen in kaart, en verkennen we hoe ook de archiefdata van lokale overheden en archiefinstellingen als open data zichtbaar en herbruikbaar kan worden.

 • Stappenplan Linked Open Data

  Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) beheert veel archiefmateriaal over de Nijmeegse Vierdaagse, veelal beschikbaar als open data. Hoe mooi zou het zijn om die ‘losse’ datasets te verbinden en te koppelen met andere (historische) datasets? Dat is wat het RAN doet in dit project.

Pagina's