U bent hier

Projecten

Archief 2020 stimuleert en ondersteunt projecten die zorgen voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. De projecten kunnen een landelijke of decentrale aanpak hebben. Op deze pagina staan alle projecten die op dit moment worden uitgevoerd of recent zijn afgerond. Wilt u zelf een projectvoorstel indienen? Raadpleeg de pagina Projectplannen en -financiering hoe werkt dat? voor meer informatie over projectondersteuning en voorwaarden.

 • Archieflab: The Future of Archives

  In het project ‘The Future of Archives’ wordt een aantal kernthema’s en uitdagingen voor de archieffunctie in de 21e eeuw nader uitgewerkt door middel van een exploratief onderzoek. 

 • Archieflab: Bootcamps

  Vraagstukken rond digital born content, nieuwe vormen van opslag van content en nieuwe vormen van participatie en publieksontsluiting vragen om innovatieve antwoorden. Maar ook begrippen als authenticiteit en vindbaarheid moeten opnieuw gedefinieerd worden.

 • Archieflab: The journey towards (k)nowmadic archivers

  Een tiental informatieprofessionals en archivarissen vormen de 'Archiknowmads'. In een journey towards (k)nowmadic archivers verkennen zijn wat nodig is om 'trekker' te worden in de archieffunctie op weg naar 2020 en verder.

 • Pilot e-depot Schiedam en Delft

  De gemeenten Schiedam en Delft doen kennis op over werken met een e-depot. Binnen de e-depot proefopstelling zullen alleen raadsbescheiden worden opgenomen en beschikbaar gesteld.

 • Particuliere Archieven op de Kaart

  Leerdoelen Is er een betere samenwerking mogelijk, op het gebied van het verzamelen van niet-overheidsarchieven, tussen archiefbewaarplaatsen in Nederland? Hoe wordt deze samenwerking op een duurzame manier onderhouden?  

 • Handreiking Toekomstgerichte Archiefinstellingen

  In opdracht van project Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO) wordt een handreiking Toekomstgerichte Archiefinstellingen gemaakt.

 • Pilot duurzaam digitaal informatiebeheer provincie Utrecht

  Het Utrechts Archief (HUA) verkent mede aan de hand van pilots hoe het e-depot het beste gebruikt kan worden, welke technische koppelingen gerealiseerd moeten worden en wat het beheer van digitale informatie in een e-depot betekent voor de eigen organisatie en voor de archiefvormende organisaties

Pagina's