U bent hier

Projecten

Archief 2020 stimuleert en ondersteunt projecten die zorgen voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. De projecten kunnen een landelijke of decentrale aanpak hebben. Op deze pagina staan alle projecten die op dit moment worden uitgevoerd of recent zijn afgerond. Wilt u zelf een projectvoorstel indienen? Raadpleeg de pagina Projectplannen en -financiering hoe werkt dat? voor meer informatie over projectondersteuning en voorwaarden.

 • Verkenning e-depot twee middelgrote Brabantse archiefinstellingen

  Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) en Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA) doorlopen samen een leertraject ter voorbereiding op de komst van een e-depot.

 • Bewaartermijnen voor Bedrijfsinformatie

  Welke informatie moet je als bedrijf of maatschappelijke instelling bewaren en hoe lang? Deze vraag staat centraal in de publicatie Selectiecriteria voor Bewaartermijnen van het Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren (NVBA). In dit project slaan Archief 2020 en de NVBA de handen ineen om een herziening van deze publicatie te maken.

 • DUTO-scan voor decentrale overheden

  Het Nationaal Archief ontwikkelt de DUTO-eisen. Op basis van deze eisenlijst kunnen overheidsorganen bepalen welke maatregelen ze moeten nemen om hun informatie duurzaam toegankelijk te maken. Voor de implementatie van de eisen is er de DUTO-scan.

 • Pilot e-depot voor de Achterhoek

  In dit project werken twee Achterhoekse archiefdiensten samen met twee gemeenten en een waterschap. Met elkaar inventariseren ze wat er aan beide kanten nodig is – zowel technisch als organisatorisch – voor succesvolle ingebruikname van een e-depot.

 • Hoe open bent u? Online scoremodel voor informatie- en collectiemanagers van archieven en overheden (fase 1)

  Archief 2020 werkt met de archiefsector en overheden aan de toegankelijkheid van overheidsinformatie. Voor elke overheidsorganisatie is het vergroten van de openheid en bruikbaarheid van digitale data een uitdaging.

 • Informatiebehoefte e-Depot

  Welke soorten bezoekers kent een e-Depot? En welke informatie hebben zij daaruit nodig? Voor een goede inrichting van de toegang tot een e-Depot is het van belang de informatiebehoeften van ambtenaar, burger, organisatie en bedrijf in kaart te brengen. Dat gebeurt in dit project.

 • Jaarlijkse Managementconferentie Archief 2020 en BRAIN

  Met de managementconferentie voor directeuren van archiefinstellingen willen Archief 2020 en BRAIN bijdragen aan de versterking van het archiefbestel.

Pagina's