U bent hier

Projecten

Archief 2020 stimuleert en ondersteunt projecten die zorgen voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. De projecten kunnen een landelijke of decentrale aanpak hebben. Op deze pagina staan alle projecten die op dit moment worden uitgevoerd of recent zijn afgerond. Wilt u zelf een projectvoorstel indienen? Raadpleeg de pagina Projectplannen en -financiering hoe werkt dat? voor meer informatie over projectondersteuning en voorwaarden.

 • Pilot bodemdossiers Provincie Gelderland

  Openbare dossiers in het kader van de Omgevingswet worden gebruikt door verschillende partijen. Ze moeten dus goed toegankelijk zijn.

 • Pilot e-depot RHC Limburg Gemeente Maastricht

  In deze pilot wordt kennis opgedaan over de totstandkoming van een e-depotvoorziening bij een gemeentelijke organisatie. Ook wordt onderzocht wat de technische, organisatorische en (mogelijk) financiële gevolgen zijn voor de gemeente, in dit geval Maastricht.

 • Volautomatische archiefontsluiting

  Het doel van dit project is onderzoeken onder welke omstandigheden het zin heeft om volautomatische OCR (Optical Character Recognition) en named entity-technologie in te zetten bij de nadere ontsluiting van archiefmateriaal dat zowel uit handgeschreven als uit gedrukte tekst bestaat.

 • Pilot e-Depot Provincie Noord-Holland met Noord-Hollands Archief

  In deze pilot bekijken de Provincie Noord-Holland en het Noord-Hollands Archief (NHA) de gevolgen van het vervroegd overbrengen van data naar het e-depot van het NHA. Dat gebeurt door middel van een transport naar het e-depot.

 • Mastercourse Architectuur Archiefsector

  U bent manager of strategisch adviseur en u wilt weten hoe u uw visie op digitale archivering en duurzame toegankelijkheid in praktijk kunt brengen. ICT-architectuur is daartoe een instrument. In de Mastercourse Architectuur Archiefsector leert u meer over de mogelijkheden van architectuur.

 • Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening

  Dit atelier richt zich op de verdere vormgeving van de digitale onderzoeksomgeving en digitale dienstverlening. Het is een samenwerking tussen verschillende opleidingen en praktijkorganisaties.

 • Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum

  In dit project wordt vooronderzoek gedaan naar de inrichting van een kenniscentrum dat beleid, diensten en producten bundelt rondom het thema Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Pagina's