U bent hier

Projecten

Archief 2020 stimuleert en ondersteunt projecten die zorgen voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. De projecten kunnen een landelijke of decentrale aanpak hebben. Op deze pagina staan alle projecten die op dit moment worden uitgevoerd of recent zijn afgerond. Wilt u zelf een projectvoorstel indienen? Raadpleeg de pagina Projectplannen en -financiering hoe werkt dat? voor meer informatie over projectondersteuning en voorwaarden.

 • Pilot e-Depot Provincie Zeeland met Zeeuws Archief

  In deze pilot doen de provincie Zeeland en het Zeeuws Archief samen ervaring op met het invoeren (en offline terugvinden) van informatie in een e-depot. Men gebruikt verschillende soorten digital born materiaal - van documenten tot AutoCAD-bestanden.

 • E-depot monitor

  Welke verschillende e-depotvoorzieningen zijn er? Wat wordt er geboden in Nederland en daarbuiten, en tegen welke prijs? In dit project wordt – vanuit het Programma e-depot Zeeuwse overheden - onderzocht welke verschillende e-depotvoorzieningen er zijn.

 • Audiovisuele verslaglegging duurzaam toegankelijk

  Nieuwe technologieën veranderen de manier van verslaglegging van vergaderingen van provincies, waterschappen en gemeenten. De vergaderingen worden steeds vaker op video geregistreerd waarbij van het schriftelijke vergaderverslag wordt afgezien. Modern, efficiënt en kostenbesparend. Dit project onderzoekt wat de randvoorwaarden zijn voor het doorzaam beschikbaar houden van deze video-verslagen op de lange termijn.

 • Leerbehoefte in de archiefbranche

  Iedere professional moet zich steeds bewust zijn van wat hij te leren heeft van anderen, wat hij anderen kan leren en hoe hij dat leerproces zelf vorm geeft en kan geven. Dit project beoogt inzicht te geven in leerbehoeftes, bestaande opleidingen en mogelijkheden voor leren in de archiefbranche om de afstemming tussen vraag en aanbod te verbeteren.

 • Versterking kennisfunctie archiefsector

  Digitalisering vraagt om gezamenlijke kennisontwikkeling binnen de archiefsector, aldus de Archiefvisie 2011. Aan het Nationaal Archief de opdracht om samen met de sector kennisvragen in kaart te brengen en een verbindende rol te spelen in de gezamenlijke kennisontwikkeling.

 • Probleemverkenning van de archieffunctie bij keteninformatisering

  Archiefvormers signaleren dat bij keteninformatisering de archieffunctie een punt van zorg is. De programmamanager Archief 2020 wil (laten) onderzoeken of er een probleem is, welk repertoire wordt ingezet, en welk (positief) resultaat dit oplevert.

 • Handreiking en bijbehorend stappenplan bij het aansluiten op een e-depot

  Deze handreiking en bijbehorend Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot is bedoeld ter ondersteuning van overheidsorganisaties en archiefinstellingen bij de voorbereiding en aansluiting op een e-depot.

Pagina's