U bent hier

Toegang

Het gebruik van overheidsinformatie en archiefcollecties groeit als informatie open, toegankelijk en herbruikbaar is. Werken aan open toegang verhoogt het ‘maatschappelijk rendement’ van (overheids)informatie. Door met de gebruiker in gesprek te gaan kun je bepalen welke informatie duurzaam toegankelijk moet wordt gehouden. Het thema Open Toegang staat nog maar kort op de kaart. Open- en linked data zijn nieuwe fenomenen, en nog vaak het domein van experts. De tijd is rijp dat ook managers stil staan bij de mogelijkheden en de strategische keuzes die daarvoor nodig zijn. 

Open toegang

Hergebruik

Open data

Linked open data